Need help booking 24H/7 day +84 986560345 for English (Michael Hake Mr) or +84 985 287075 for French (Helene Nguyen Ms)

Home page » Luxury Spa »

Price all in 1000 VNĐ

 

Massage 60’ 75’ 90’ 120'
1. Body Aroma 450 550 650 800
Massage thư giãn toàn thân
2. Vietnamese traditional massage 450 550 650 800
Massage Việt Nam truyền thống
3. Deep Tissue 520 620 750 900
Massage bấm huyệt
4. Body Thai massage with oil 450 550 650 800
Massage kiểu Thái với tinh dầu
5. Body Thai Traditional massage 450 550 650 800
Massage kiểu Thái truyền thống
6. Weight loss Massage 590 690 790 890
Massage giảm béo
7. Warm Store Massage 450 550 650 800
Massage đá nóng
8. Indian back, neck, shoulder 30mns     300
Massage bấm huyệt vai, gáy, lưng 30’
9. Foot Massage (160vnd/30mns) 300 350 450 550
Massage chân

 

Face and Body Massage  
1.  Basic Facial Care with moisturizing mask 60 minutes 580
Chăm sóc da mặt đắp mặt nạ dưỡng ẩm 60’  
2.  Body Scrub and Massage 60 minutes 830
Tẩy da chết toàn thân và massage 60’  
3.  Body Scrub and moisturing mask 60 minutes 850
Tẩy da chết và đắp mặt.nạ toàn thân 60’  

 

Face and Body Massage  
1.  Basic Facial Care with moisturizing mask 60 minutes 580
Chăm sóc da mặt đắp mặt nạ dưỡng ẩm 60’  
2.  Body Scrub and Massage 60 minutes 830
Tẩy da chết toàn thân và massage 60’  
3.  Body Scrub and moisturing mask 60 minutes 850
Tẩy da chết và đắp mặt.nạ toàn thân 60’  
1.   Manicure I pedicure 105
Nhặt da sửa móng  
2.   Regular manicure I pedicure (Normal color) 155
Nhặt da sửa móng sơn thường  
3.   Shellac manicure I pedicure (Gel color) 245
Nhặt da sửa móng sơn gel  
4.   Regular/Shellac polish change 105/225
Đổi nước sơn thường / sơn gel  
5.   Fullsetgel 415
Đắp móng gel, nối móng  
6.   Fullset Acrylic 355
Đắp móng bột, nối móng  
7.   Nail Art Design 295
Vẽ móng  
8.  Rhinestone 40 - 100/gem
Hạt trang trí  
9.  Glitter Powder 30 - 50 /fingher
Đắp nhũ xà cừ  
10. Cuticle nipper 135
11. Foot Scrub ^ 100
Tẩy da chết bàn chân  
12. Attach false nails 380

 

 

Special Package  
   
Refreshing special package (Aroma Massage, 1.350
Basic Facial Care and Body Scrub) 120mns  
Gói thư giãn toàn thản (Massage Aroma chàm sóc da mặt và tầy da chết toàn thản) 120'

 

Hair waxing  
Hairy armpit 100
Full Back 500
Hand 300
Foots 300